Grekisk Mytologi

När man besöker Grekland och Aten är det en fördel om man känner till lite om de grekiska gudarna och den grekiska mytologin. Sägnerna innehåller många fantastiska berättelser.

Den olympiska gudavärlden

Den grekiske skalden Heríodes (omkring 700 före kristus) har gett oss en beskrivning av de gamla grekernas uppfattning om hur världen kom till. Han berättar även om de allra äldsta gudarna.

Här följer ett utdrag ur berättelserna:

I begynnelsen var allt en tom, töcknig rymd, Kaos. Ur Kaos uppstod Gaia- jorden, Tartaros-underjorden och Eros-kärleken. Eros är den kraft som driver utvecklingen framåt och låter nya varelser uppstå.

Gaia födde Uranos som är den stjärnbeströdda himlen som täcker henne. Hon födde även Okéanos-havet som omger henne. Uranos blev Gaias make och de utgjorde ett mytologiskt härskarpar. Detta kärleksförhållande ledde till att Gaia födde tolv titaner, bland vilka Kronos var den förnämsta. Kronos tog Rea till sin maka.

Gaia födde även andra barn såsom tre enögda kykloper och trehundra jättar, hekatonkeirerna. Dessa jättar hade alla 50 huvuden vardera. Gaia plågades av att ha fött dessa vidunder till världen och rådgjorde med sin yngste son Kronos om saken. Detta hade till följd att Uranos störtades och Kronos övertog makten.

Rea födde åt Kronos sex barn som blev grekiska gudar. Dessa sex var Hestia, Deméter, Hera, Hades, Poseidon och Zeus. Tyvärr hade Kronos fått veta av sin far att han skulle komma att bli mördad av en av sina söner. Detta medförde att Kronos slukade sina barn allteftersom de föddes fram. Lyckligtvis lyckades Rea dra sig undan till Kreta då Zeus skulle födas. Rea födde Zeus i en grotta och sålunda undvek Zeus att bli slukad av sin far.

När Zeus vuxit upp fråntog han sin far makten och tvingade honom genom ett kräkmedel att kasta upp de förut slukade syskonen. Därefter kastade han ner sin far i underjorden Tartaros. Nu tillträdde en ny gudageneration – Den Olympiska, herraväldet över världen.

Därpå delade Zeus världen med sina bröder så att han själv erhöll himlen och ledarskapet. Poseidon erhöll havet och Hades underjorden. Jorden skulle de styra gemensamt och Gudarnas boning blev berget Olympos.